نمایش نوار ابزار

مسجد امام رضا علیه السلام تویسرکان و حضور نیروی انتظامی به دعوت حجت الاسلام مهدی شرکائی در آذرماه۹۵

پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵

img_5480 img_5484 img_5485 img_5486 img_5487 img_5489 img_5490 img_5491 img_5492 img_5493 img_5494 img_5495 img_5496 img_5497 img_5498 img_5499 img_5507 img_5508 img_5509 img_5510 img_5511 img_5513 img_5514 img_5515 img_5516

دیدگاه ها