نمایش نوار ابزار

مسجد امام رضا علیه السلام تویسرکان و جوانان این مسجد در حال تدارک نذری برای عزاداران شب شهادت امام رضا علیه السلام

پنج شنبه ۳ دی ۱۳۹۴

IMG_۲۰۱۵۱۲۱۱_۱۶۴۶۰۹ IMG_۲۰۱۵۱۲۱۱_۱۶۴۶۲۱ IMG_۲۰۱۵۱۲۱۱_۱۶۴۶۴۱ IMG_۲۰۱۵۱۲۱۱_۱۶۴۶۵۲ IMG_۲۰۱۵۱۲۱۱_۱۶۴۷۰۲ IMG_۲۰۱۵۱۲۱۲_۱۵۱۰۰۴ IMG_۲۰۱۵۱۲۱۲_۱۵۱۰۱۳ IMG_۲۰۱۵۱۲۱۲_۱۵۱۰۲۵

دیدگاه ها