نمایش نوار ابزار

مسجد امام رضا علیه السلام تویسرکان و برگزاری گفتمان دینی ماهواره ویژه برادران توسط حجت السلام مهدی شرکائی

سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵

IMG_3614 IMG_3615 IMG_3616 IMG_3617 IMG_3618 IMG_3619 IMG_3620 IMG_3621 IMG_3622 IMG_3624 IMG_3625 IMG_3627 IMG_3628

دیدگاه ها