نمایش نوار ابزار

مسجد امام رضا علیه السلام تویسرکان و برگزاری جلسه تفسیر و قرائت قرآن کریم در تیرماه ۱۳۹۵

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵

IMG_2971 IMG_2972 IMG_2973 IMG_2974 IMG_2975 IMG_2976 IMG_2977

دیدگاه ها