نمایش نوار ابزار

مسجد امام رضا علیه السلام تویسرکان و برنامه مسجد محوری با محوریت نقش ولی فقیه در مدیریت و مهار بحران ها

دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵

IMG_0353 IMG_0354 IMG_0355 IMG_0356 IMG_0357 IMG_0358 IMG_0359 IMG_0360 IMG_0361 IMG_0362 IMG_0363 IMG_0364 IMG_0365 IMG_0366

دیدگاه ها