نمایش نوار ابزار

مدیریت علامه حلی تویسرکان از زحمات حجت الاسلام مهدی شرکائی روحانی امین این مدرسه تقدیر به عمل آوردند.

پنج شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴

13

دیدگاه ها