نمایش نوار ابزار

حجت الاسلام مهدی شرکائی و حضور در جمع صمیمی دانش آموزان علامه حلی تویسرکان در زنگ تفریح اردیبهشت ۹۵

پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵

IMG_3016 IMG_3017 IMG_3018 IMG_3019 IMG_3020 IMG_3021 IMG_3022 IMG_3023 IMG_3024 IMG_3025 IMG_3026 IMG_3027 IMG_3028 IMG_3029 IMG_3030 IMG_3031 IMG_3032 IMG_3033 IMG_3035 IMG_3036 IMG_3037 IMG_3038 IMG_3127 IMG_3128 IMG_3129 IMG_3130 IMG_3131 IMG_3132 IMG_3195 IMG_3197

دیدگاه ها