نمایش نوار ابزار

حجت الاسلام مهدی شرکائی و حضور درجمع صمیمی معلمان علامه حلی تویسرکان بهار۹۵

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

IMG_0689 IMG_0690 IMG_0691 IMG_0696 IMG_0697 IMG_0698 IMG_0699 IMG_0700 IMG_0702 IMG_0703 IMG_0704 IMG_0740 IMG_0748 IMG_0749 IMG_3082 IMG_3084 IMG_3087 IMG_3088 IMG_3089 IMG_3090 IMG_3091 IMG_3092 IMG_3093 IMG_3094 IMG_3095 IMG_3096 IMG_3098 IMG_3099 IMG_3100

دیدگاه ها