نمایش نوار ابزار

حجت الاسلام مهدی شرکائی و تقدیر از مدیریت و معاونان علامه حلی تویسرکان در اردیبهشت ۹۵

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

IMG_2978 IMG_2979 IMG_2980 IMG_2981 IMG_2982 IMG_2984 IMG_2985 IMG_2986 IMG_2987 IMG_2989 IMG_2990 IMG_2991 IMG_2992 IMG_2993 IMG_2994 IMG_2995 IMG_2996 IMG_2997 IMG_2998 IMG_2999 IMG_3000 IMG_3001 IMG_3002 IMG_3003 IMG_3004 IMG_3005 IMG_3006 IMG_3007 IMG_3008 IMG_3009 IMG_3011 IMG_3012 IMG_3013 IMG_3014 IMG_3015

دیدگاه ها