نمایش نوار ابزار

حجت الاسلام مهدی شرکائی و تقدیر از دانش آموزان نخبه بسیجی علامه حلی تویسرکان

پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵

IMG_3041 IMG_3042 IMG_3043 IMG_3044 IMG_3045 IMG_3046 IMG_3048 IMG_3049 IMG_3050 IMG_3051 IMG_3052 IMG_3054 IMG_3055 IMG_3056 IMG_3058 IMG_3059 IMG_3060 IMG_3061 IMG_3062 IMG_3063 IMG_3064 IMG_3065 IMG_3066 IMG_3067 IMG_3068 IMG_3069 IMG_3070 IMG_3071 IMG_3072 IMG_3073 IMG_3074 IMG_3075 IMG_3076 IMG_3077 IMG_3078 IMG_3079 IMG_3080 IMG_3081

دیدگاه ها