نمایش نوار ابزار

حجت الاسلام مهدی شرکائی و بیان مسائل شرعی و اعتقادی در بین الصلاتین ویژه محرم و صفر در مدرسه علامه حلی تویسرکان:

شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

اولین درسی که آیه برای ما دارد این است که اگر در یک مسیر مستقیم و درست، با اطمینان و اعتماد به خداوند تبارک و تعالی حرکت می کنید، حواشی، سر و صداها، شانتاژ و جوسازی ها شما را از این مسیر منصرف نکند. سرت را پایین بینداز و مسیرت را ادامه بده.

دستوری که خداوند به یاران پیامبر داد این بود که خودتان را معطل بحث کردن و جواب دادن به این ها نکنید. هرچه بگویید بهانه ی دیگری می آورند. دنبال نقطه ضعفی هستند که روی آن مانور بدهند.

و خطاب به پیامبر فرمود که به امت‌ات بیاموز که در مسیر زندگی‌شان از حواشی پرهیز کنند. حواشی یعنی مردمی که مشکل‌سازند و اعتنا به این ها باعث گیرهایی در زندگی می شود. در مسائل خانوادگی، حتی در مباحث علمی، در محل کار. ترقی تو در این است که سرت را پایین بیندازی، به حواشی اعتنا نکنی و فقط هدفت را ببینی و حرکت کنی؛ اصل این است.
کسانی که اهداف درستی – مادی یا معنوی – برایشان در زندگی مجسم است، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، اصلا برایشان قابل اعتنا نیست.
نگاه کردن به حرف بقیه نمی گذارد به هدفت برسی. مگر عمر چقدر است؟

یکی از چیزهایی که ترقی مسلمین را بطور خیلی جدی در معرض خطر قرار داده، حاشیه هایی‌ست که دشمنان در ممالک اسلامی، در بین مسئولین و علمای اسلامی ایجاد می کنند.
و یهود خودش دقیقا سیستم عکس این را دارد؛ سرش را پایین می اندازد و کار خودش را می کند و جوابی نمی دهد.
مرگ بر اسرائیل گفتن تو زمانی اثربخش است که همراه با با کار کردن برای کنترل کارتل های صهیونیستی باشد. وگرنه مرگ بر اسرائیل گفتن که مرگ نمی آورد!
دشمن سرش را پایین انداخته و دارد خیلی جدی کار می کند، و مسلمینی که خودشان را در انتظار ِ منتظَر موعود می دانند، دائم در حواشی اند! دائم درگیریم.

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ
برای خیرات سبقت بگیرید، شتاب کنید.

مفسرین و علما در تعریف خیرات می گویند واجبات، فرائض، مستحبات و نوافل، ترک محرمات، کنترل غضب، و هر کار خوب. ولی در تعریف جامع خیرات گفته اند «عبودیت»؛ سبقت بگیرید برای بندگی کردن.
شما در دنیا یک سری تکالیف دارید و یک عمر محدود. چند درصد از عمر را برای انجام این تکالیف صرف می کنی و چند درصد بقیه اش برای خودت است؟ چند درصد را صرف هدف اصلی خلقت می کنی و چند درصد را صرف فرعیات خلقت؟ نوک هرم را چند درصد می بینی؟ کف و قاعده را چند درصد؟
سر خودمان را نمی توانیم کلاه بگذاریم، چند درصد امروز من، ماه شعبان من، بندگی بوده؟ یعنی چیزی برای ارائه به خدا و امام داشته باشم و حداقل این است که طلب یک پاداش داشته باشم. حتی اگر بندگی عاشقانه نبوده، تاجرانه باشد!
امروز که این اندازه اصرار داریم بر مکتب عشق و عاشقانه عبادت کردن، تاجرانه عبادت کردن‌مان سر جایش هست !؟

عباداتی که تو را راضی کرده و لذتش را بردی که هیچ، آن هایی که تو را دردمند کرده و بابت دردت داد زدی و ناشکری کردی هیچ، آن درصد کارهایی که انجام دادی و گفتی حساب کتابش با قیامت، این می شود بندگی. چند درصدش فقط برای قیامت بوده؟ فاستبقوا الخیرات.
و جالب اینجاست که بیشتر خیرات نمود خارجی ندارد، در ذهن و نظر است. بندگی‌ای که دست راست‌ات انجام داده و دست چپ‌ات خبردار نیست.

فرمودند اخلاص حین عمل خیلی سخت نیست، اخلاص بعد از عمل سخت است. نگه داشتن اش سخت است.
چه کسانی نمی توانند نگه دارند؟ کسانی که حساب را در زمین نگه داشته اند. وقتی صدقه ای دادی، اشکی ریختی، رحم و گذشتی کردی، علمی آموختی، کار خیری انجام دادی، اگر بلافاصله بفرستی برای قیامت، دیگر خیالت به این نیست که خرابش کنی. ولی وقتی روی زمین نگه اش می داری، دیگر بندگی نیست، خراب می شود. زمین پر از فساد و افساد است، وقتی حسنات را در زمین نگه می دارید، خراب می شود.
قبلا عرض کردم مستحبات‌تان را به معصومین هدیه کنید. بگذارید آن ها برایتان نگه دارند، دست ما باشد فاسد می شود. دست ما باشد کبر می آید، شیطان اذیت می کند. وقتی اعمالت را در زمین نگه داری که مزدش را در زمین بگیری، رایحه ی این اعمال شیطان را جذب می کند؛ برایت پروژه می چیند، از هزار به زیر صفر می رساندت.

دیدگاه ها