نمایش نوار ابزار

حجت الاسلام مهدی شرکائی و برگزاری کارگاه آموزشی و توجیحی اعمال اعتکاف در کلاس ۷۰۱علامه حلی تویسرکان

پنج شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵

IMG_2774 IMG_2776 IMG_2777 IMG_2778 IMG_2779 IMG_2780 IMG_2781 IMG_2782 IMG_2783 IMG_2784 IMG_2785 IMG_2786 IMG_2787 IMG_2788 IMG_2789 IMG_2790 IMG_2791 IMG_2792 IMG_2793 IMG_2794 IMG_2795 IMG_2799 IMG_2800 IMG_2801 IMG_2802 IMG_2803 IMG_2804 IMG_2805 IMG_2806 IMG_2807 IMG_2808 IMG_2809 IMG_2825 IMG_2841 IMG_2857 IMG_2879

دیدگاه ها