نمایش نوار ابزار

حجت الاسلام مهدی شرکائی و برگزاری طرح تربیتی با محوریت والدین در کلاس ۹۰۱علامه حلی تویسرکان

پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

IMG_0440 IMG_0441 IMG_0443 IMG_0444 IMG_0445 IMG_0446 IMG_0447 IMG_0448 IMG_0449 IMG_0451 IMG_0452 IMG_0454 IMG_0455 IMG_0456 IMG_0460 IMG_0462 IMG_0463 IMG_0464 IMG_0465 IMG_0466 IMG_0469 IMG_0470 IMG_0471 IMG_0472 IMG_0474 IMG_0478 IMG_0479 IMG_0480 IMG_0481 IMG_0482 IMG_0483 IMG_0484 IMG_0486 IMG_0487 IMG_0488 IMG_0489 IMG_0490 IMG_0491 IMG_0492 IMG_0493

دیدگاه ها