نمایش نوار ابزار

حجت الاسلام مهدی شرکائی و برگزاری کارگاه آموزشی و توجیحی اعمال اعتکاف در کلاس ۹۰۱علامه حلی تویسرکان

پنج شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵

IMG_2735 IMG_2736 IMG_2738 IMG_2739 IMG_2740 IMG_2741 IMG_2742 IMG_2743 IMG_2744 IMG_2745 IMG_2746 IMG_2747 IMG_2749 IMG_2750 IMG_2751 IMG_2752 IMG_2754 IMG_2756 IMG_2757 IMG_2758 IMG_2760 IMG_2762 IMG_2763 IMG_2765 IMG_2766 IMG_2767 IMG_2768 IMG_2769 IMG_2770 IMG_2772 IMG_2773

دیدگاه ها