نمایش نوار ابزار

حجت الاسلام مهدی شرکائی و برگزاری نماز جماعت و سخنرانی بین الصلاتین در اولین نماز جماعت علامه حلی تویسرکان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵

img_1502 img_1503 img_1504 img_1505 img_1506 img_1507 img_1508 img_1509 img_1510 img_1511 img_1512 img_1513

دیدگاه ها