نمایش نوار ابزار

حجت الاسلام مهدی شرکائی در جمع دانش آموزان دبیرستان امام علی علیه السلام روستای لامیان:

سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶

اگر می خواهی در قلوب مردم سرمایه گذاری کنی، خُلق و اخلاقت را نسبت به مردم درست کن.  
مضمون حدیث پیامبر(صلوات الله علیه) این است که اگر تیلیارد، پول خرج کنی، مردم تو را به خاطر خرج کردنت دوست خواهند داشت و اگر بالاترین مقام جهان باشی، مردم تو را به خاطر مقامت دوست خواهند داشت.

 

هر چیزی که از غیر از خُلق ما به مردم برسد، مردم به خاطر آن، ما را دوست خواهند داشت، اما هر چیزی که از خُلق ما به مردم برسد، مردم به خاطر خودمان ما را دوست خواهند داشت. اگر ثروت های فراوانی را خرج مردم کنی، بر باد خواهد رفت، اما خُلقی که با آن، مردم را خشنود کنی، این سرمایه هیچ گاه از بین نمی رود! اگر می خواهی در قلوب مردم سرمایه گذاری کنی، خُلق و اخلاقت را نسبت به مردم درست کن.

همه روایت هایی که می گویم، تایید بحث دو جلسه قبل است. چون بحث خیلی عقلی است و بیش تر صحبت کردیم، خواستیم از این جنبه هم بحث را باز کنیم.

» الإسلام حسن الخُلق!
این روایت را بر سر کسانی که می گویند اسلام، دین فقه و احکام است، بکوبید. پیامبر(صلوات الله علیه) می فرمایند : الإسلام حسن الخُلق! اگر آدم به جایی رسید که خیلی متعبد بود، ولی حسن خُلق نداشت، این فرد متعبد است ولی مسلمان نیست، چون الإسلام حسن الخُلق. و البته حسن خُلق به همان معنایی که در سه چهار جلسه قبل گفتیم، نه مثلا به معنای خنده رویی و غیره. اسلام خیلی ساده و  و این روایت، مختصر و مفید، آن را بیان می کند.

» حسن خُلق، بالاترین اثر را در ذوب گناهان دارد.
این حسن خُلق، عجب چیزی است، هم سود دنیایی آن را می بری و هم خودت راحت هستی. با حسن خُلق، هم آرامش داری و هم به بهشت می ر سی و هم چنین در جای دیگری پیامبر(صلوات الله علیه) می فرمایند : حسن خُلق، بالاترین اثر را در ذوب گناهان دارد.

گناهان دو مدل است: “یمحوا السَّيِّئات” یک مدل از گناهان است که خداوند آن ها را پاک می کند، اما اثرشان می ماند. در بحث رمضان می گویند که رمضان، گناه را می سوزاند. یعنی رمضان اثر گناه را هم از بین می برد. کلمه رَمَضان یعنی سوزاندن. این جا هم، همین رمَضَ برای حسن خُلق به کار برده می شود و می گویند غیر از ماه رمضان، مورد دیگری که گناهان را ذوب می کند و اثرشان را هم از بین می برد، حسن خُلق است.

مثلا فردی یک شنبه چهار گناه دارد و بعد از ظهر یک شنبه در مقابل برادر، خواهر، دوستش، مسلمانی، حیوانی یا درختی، حسن خُلقی به خرج می دهد. در اثر این حسن خُلق آن چهار گناه ذوب می شوند و اثرشان هم باقی نمی ماند. من هر چه فکر کردم برای این که بتوانیم خودمان را در این جامعه حفظ کنیم، هیچ عبادتی که به اندازه رسیدگی به خُلق برایمان تأثیر داشته باشد را پیدا نکردم.

» رزق و روزی هم، در حسن خُلق است.
حضرت علی(علیه السلام) می فرمایند : “فى سَعَةِ الاَخْلاقِ كُنوزُ الاَرْزاقِ” رزق و روزی تو هم در حسن خُلق است. یعنی یک لبخند، خوش رویی، کنترل، جمع کردن غضب یا رعایت کردن یک قسمت از همان خُلق کامل سه جلسه قبل، برایت بیش تر از این که بدوی و سه شیفت کار کنی، روزی دارد. این” كُنوزُ” خیلی مهم است. اگر گفته بود “فى سَعَةِ الاَخْلاقِ سَعَةِ الأرزاق”، بدین معنی بود که اگر خیلی خُلقت را بالا  ببری، به تو در روزی گشایش می دهیم. گشایش یعنی به تدریج شرایط بهتر می شود. مثلا در سال نود و چهار کارت را شروع می کنی، وضع تو در سال نود و پنج بهتر، نود و شش بهتر، نود و هفت بهتر می شود و در آخر به نقطه ای می رسی. اما وقتی می گوید “كُنوزُ” یعنی گنج. گنج یعنی یک چیز عجیب غریب و خارج از آن چیزی که فکر می کردی را در روزی، به طور ناگهانی پیدا می کنی. “فى سَعَةِ الاَخْلاقِ” با رسیدگی به خُلقت، به “كُنوزُ الاَرْزاقِ” می رسی.

دیدگاه ها