نمایش نوار ابزار

حجت الاسلام مهدی شرکائی در جمع دانش آموزان علامه حلی تویسرکان در جوار حضرت امامزاده جعفر علیه السلام ۲۰کیلومتری شهر مقدس قم:

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶

برخی بین خود و خدا، ایامی را به مجاهدت های معنوی، اخلاقی و نظامی گذرانده اند – چه در ایران، چه در جای دیگری –

و دلخوشیشان این است که بین خود و خدایشان می ماند. وقتی می گوییم اسرار، پرده پوشی و ستاریت، بیشتر ذهن ها سمت مباحث زشت و قبیح می رود و مردم بیشتر فکر می کنند منظور زشتی هاست. ستار العیوب که گفته می شود، چون عیب بعد از آن آمده، درست است که چنین فکری بشود، ولی وقتی می گوییم یا ستار، فقط به معنای عیوب نیست، به این معناست که دوست نداریم دیگران بشنوند.

یکی از تعریف های شاذ در تعریف غیبت که خیلی هم گفته نمی شود، این است که خوبی کسی را بدون رضایت او، بگویی. این هم از انواع غیبت است، گرچه شاذ است و خیلی طرفدار ندارد. به هر حال علمای اخلاقی ما به جایی رسیده اند که در افشای خوبی ها هم، اذن صاحب خوبی را لازم می دانند. اگر ناراضی باشد، نباید بگویی

دیدگاه ها