نمایش نوار ابزار

حجت الاسلام مهدی شرکائی در برگزاری کارگاه اموزش مهارتهای شغلی در مسجد امام رضا علیه السلام شهرک وحیدیه چنین عنوان کردند:

دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷

این برنامه که به دعوت  حجت الاسلام مهدی شرکائی ازریاست مرکز آموزش و فنی و حرفه ای برادران شهید مفتح تویسرکان  جناب آقای مهندس حکمتی صورت پذیرفت مهندس حکمتی در این جلسه به بیان اهمیت ترویج مهارتهای شغلی در جامعه پرداخته و بیان داشتند که  مهارت آفرینی و کارگاه شغلی و ترویج آن در جامعه میتواند کمک بسزایی به سختار اقتصادی خانواده ها داشته باشد.

دیدگاه ها