نمایش نوار ابزار

بررسی شیو های برخورد با فرزندان توسط والدین در مسجد امام رضا علیه السلام تویسرکان

جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴

با حضور حجت الاسلام مهدی شرکائی برررسی شیوه های برخورد  احترام آمیز با فرزندان توسط والدین در مسجد امام رضا علیه السلام تویسرکان برگزار شد.

دیدگاه ها