نمایش نوار ابزار

بررسی جایگاه رهبری در جامعه اسلامی در مدرسه علامه حلی تویسرکان با حضور حجت الاسلام مهدی شرکائی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵

img_5295 img_5296 img_5297 img_5298 img_5299 img_5302 img_5303 img_5304 img_5305 img_5306 img_5307 img_5309 img_5310 img_5311 img_5312 img_5313 img_5314 img_5315 img_5317 img_5318 img_5319 img_5320 img_5321 img_5322 img_5323 img_5324

دیدگاه ها